Dokumenter/til nedlasting


NYHETSSKRIV

Publisert: 07.05.15

Kragerø speidergruppe sender fra tid til annen ut et Nyhetsskriv på e-post til mottakere som er ført opp på en adresseliste. Ønsker du å stå på denne adresseliste, vennligst send en e-post til speider@kragerospeider.no og vi vil føre deg opp på listen.


Årsmelding

Publisert: 08.05.15

Hvert år utarbeides det en årsmelding for arbeidet i Kragerø speidergruppe. Dette er en "kortfattet" beskrivelse av året som er tilbakelagt, selv om det har vært stor aktivitet. Årsmeldingen legges frem på Gruppeting (årsmøtet) og godkjennes der før den gjøres offisiell.

Kragerø speidergruppe ønsker å være en åpen speidergruppe og har av den grunn lagt ut Årsmeldingen på web-sidene.


Årsregnskap

Publisert: 08.05.15

Kragerø speidergruppe ønsker å være åpne med hensyn til speidergruppas økonomi, og det er vårt driftsregnskap som vi har lagt ut. Nå må det også sies at Kragerø speidergruppe i byggeperioden førte et eget regnskap for Speiderhuset. Dette ble gjort for ikke å påvirke vårt arbeide for barn og ungdom.

Selv om vi bruker et regnskapsprogram for føring av våre regnskap er det oppsett som vi har lagt ut på våre web-sider et forenklet oppsett, men alle tall er i henhold til det bokførte regnskap.


Dokumenter for Kragerø speidergruppe

Publisert: 14.10.15

Fra tid til annen blir det utført oppdrag for Kragerø speidergruppe. Som bilag til vårt regnskap og annen dokumentasjon er det utarbeidet skjema som kan fylles ut. Undertegn skjemaet du fyller ut, lag en pdf-fil av det ferdige skjema og send det til speider@kragerospeider.no for behandling.