Carl Magne Isaksen

Carl Magne Isaksen

Omsider fikk han Norges speiderforbunds hederstegn! Carl Magne Isaksen har innehatt mange verv innen speiding opp gjennom årene, og på Grenland Krets årsmøte 2016 ble han hedret for dette arbeidet!


Ofte tar en det for gitt at ledere du har sett opp gjennom årene har fått sin lange speidertid beskrevet, og Carl Magne begynte som ulvunge (småspeider) i 1957. Siden da har han "dukket opp" i mange speider-sammenhenger. Kretsleder, gruppeleder, ordstyrer på kretsens årsmøter, lederkro på kretsleirer, ansvarlig for intendanturen på Kretsleiren 2015....ja, det hadde kanskje vært enklere å nevne det han ikke har vært med på! Som det ble sagt under overrekkelsen av Hederstegnet - det er så enkelt å spørre Carl Magne, han sier alltid JA med et smil.

Selv om Carl Magne hører hjemme i 1. Herøya ønsker vi i Kragerø å hedre han med spalteplass, for han er også en del av vårt speiderarbeide!

Bildet over viser Kretsstyret i Grenland Krets valgt på årsmøtet 02.03.2016.